երազահան Բիբար Ուտել

Երազահան Բիբար Ուտել

Երազահան Բիբար Ուտել

Երազում բիբար ուտել նշանակում է – Ցավերէ ազատում կը նշանակէ, երբեմն հիվանդութիվն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.