Ենոք անվան նշանակությունը

ԵՆՈՔ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ենովք (Ենոք) – եբր. Աստվածաշնչային Ենովք անունից է, ով որպես Աստծո ընտրյալ, մահկանացուներից առաջինն էր, ով առանց մահ ճաշակելու երկինք վերցվեց: Իսկ թարգմանաբար նշանակում է <շնորհալի>, <նվիրյալ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *