Ենակիմ անվան նշանակությունը

ԵՆԱԿԻՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ենակիմ – եբր. նշանակում է <հսկա> կամ <հաղթահասակ>: (Սրանք հին Կտակարանում նշված ու նախկինում ապրող մարդկանց տեսակն են եղել, որոնք վիթխարի հասակ են ունեցել եվ հիմա վերացել են իսպառ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *