Էմմանուել անվան նշանակությունը

ԷՄՄԱՆՈՒԵԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էմմանուել – եբր. Emmanuel անձնանունն է, որ տարածված է կրճատ ՝ Մանուել, Մանվել ձեվերով: Նշանակում է <Աստված մեզ հետ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *