Էլլադա Անվան Նշանակությունը

Էլլադա Անվան Նշանակությունը

Էլլադա Անվան Նշանակությունը

Էլլադա – հուն. hellas բառից, որով այժմ կոչվում է Հունաստանը: (1833 թվականից Հունաստանի պետության պաշտոնական անունն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published.