Էլֆա Անվան Նշանակությունը

Էլֆա Անվան Նշանակությունը

Էլֆա Անվան Նշանակությունը

Էլֆա – գերմանական դիցաբանության մեջ բնության ոգիներն էին համարվում՝ իբրեվ օդում, լեռներում, անտառներում, հողում եվ մարդկանց մեջ բնակվող:

Leave a Reply

Your email address will not be published.