Էդուարդ անվան նշանակությունը

ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էդուարդ (Էդվարդ) – ֆրանս. նշանակում է <ունեցվածքի պահապան>: Փաղաքշական Էդիկ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.