Եդեմ անվան նշանակությունը

ԵԴԵՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եդեմ – եբր. Աստվածաշնչային դրախտի անունն է, որ նշանակում է <բերկրություն>, <փափկություն> կամ <վայելչություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *