Դոնարա Անվան Նշանակությունը

ԴՈՆԱՐԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դոնարա – ռուս. նորահայտ անուն է, եկել է ռուսերենից: Կազմված է նորագույն հապավումների ձեվով, նշանակում է <ազատագրված ժողովրդի դուստր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.