Դիանա Անվան Նշանակությունը

ԴԻԱՆԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիանա – լատ. հին Հռոմեական դիցաբանության մեջ որսի եվ լուսնյակ գիշերների աստավծուհին է, որ համապատասխանում է հին հունական Արտեմիդիա աստվածուհուն: Իբրեվ անձնանուն ստուգաբանում են իբրեվ <անմերձենալի> կամ <աստվածային>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.