Դեղձանիկ Անվան Նշանակությունը

ԴԵՂՁԱՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դեղձանիկ – հայկ. դեղձանիկ անունից, նման Արծվիկ, Լորիկ անուններին:

Leave a Reply

Your email address will not be published.