Ցոլակ Անվան Նշանակությունը


ՑՈԼԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ցոլակ – հայկ ցոլ(ք) եվ ակ(ն) աչք բառերից. նշանակում է <ցոլուն>, փայլուն աչքեր ունեցող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.