Բյուզանդ անվան նշանակությունը

ԲՅՈՒԶԱՆԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բյուզանդ – հուն․ Բյուզանդիոն (Buzantion) բառից, որ Բյուզանդիայի նախկինում Կոստանդնուպոլիս մայրաքաաքն էր, որ հիմա թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքն է․

Leave a Reply

Your email address will not be published.