Բյուրեղ Անվան Նշանակությունը

ԲՅՈՒՐԵՂ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բյուրեղ – հայկ. բյուրեղ բառից, որ նշանակում է <թափանցիկ>,<ջինջ> կամ <հստակ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.