Բուրավետ Անվան Նշանակությունը

ԲՈՒՐԱՎԵՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բուրավետ – հայկ. բուրավետ բառից առաջացած անուն է, որ նշանակում է <անուշաբույր>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.