Բուրանուշ Անվան Նշանակությունը

ԲՈՒՐԱՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բուրանուշ – հայկ. բուրել եվ անուշ բառերի համադրումից առաջացած անուն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.