Ասքանազ անվան նշանակությունը

ԱՍՔԱՆԱԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ասքանազ – եբր․ նշանակում է <տարածվող հուր> կամ <հովնի> (Նոյ նահապետի), Հաբեթ որդու թոռան անունն է․Հնում հայերը կոչվել են նաեվ Ասքանազյան ազգ․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *