Ազգանուշ Անվան Նշանակությունը

ԱԶԳԱՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազգանուշ – կազմված է հայկ. ազգ եվ անուշ բառերից կրճատ Ազգուշ:

Leave a Reply

Your email address will not be published.