Անունների Նշանակությունը Աղվորիկ

Անունների Նշանակությունը Աղվորիկ

Աղվորիկ – արեվմտահայերեն աղեկ, աղվոր ածականից, նշանակում է <լավիկ>, <հաճելի> կամ <գեղեցիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.