Ավետիս անվան նշանակությունը

ԱՎԵՏԻՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ավետիս – հին հայերենի ավետիք բառի հոլովաձեվն է, գոծծվում է իբրեվ անձնանուն նույն նշանակությամբ․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *