Անունների Նշանակությունը Աշխեն


Անունների Նշանակությունը Աշխեն

Աշխեն – պահլ. akhsen բառի գրափոխված ձեվը համարեք, ապա Աշխեն անունը պետք է ստուգաբանվի <մոխրագույն>, <գորշ>: Բայց գույն է արտահայտում նաեվ <աշխետ> բառը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.