Արուսյակ Անվան Նշանակությունը

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արուսյակ – հայկ. Արուսյակ մոլորակի անունն է, որ նույն Լուսաստղն է՝ Վեներան: Ստուգաբանվում է որպես <զատված> կամ <լուսավոր>:

(Մինչ Աստծո դեմ ապստամբությունը սատանան այդ անունն էր կրում):

Leave a Reply

Your email address will not be published.