Արտեն անվան նշանակությունը

ԱՐՏԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արտեն – հայկ․ հնագույն Արտենի բնակավայրը հիշատակող անուն է․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *