Արտաշ անվան նշանակությունը

ԱՐՏԱՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արտաշ – նոր պարսկերենով ստուգաբանվում է որպես <զայրացած առյուծ>․Սակայն անվան մեջ երեվում է պահլ․ arta <սրբազան> բառը, եվ ըստ այդմ էլ կարելի է թարգմանել որպես <սրբազան ցասում>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *