Առնակ անվան նշանակությունը

ԱՌՆԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Առնակ – հայկ․առնական բառի կարճ տեսակն է իբրեվ անձնանուն եվ նշանաում է <կորովի տղամարդ>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *