Արմեն անվան նշանակությունը

ԱՐՄԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արմեն – հայկ․ Արմենակ անվան կրճատ ձեվն է, բոլորովին կապ չունի armen (հայ) եվ կամ Armenia (Հայաստան) բառերի հետ․ Նշանակում է <արիական ոգի>․

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.