Արեվահատ Անվան Նշանակությունը

ԱՐԵՎԱՀԱՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արեվահատ – հայկ. արեվ եվ հատ (հատիկ) բառերից՝ <արեվի հատիկ> կամ <արեվի նման> իմաստով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.