Արես անվան նշանակությունը

ԱՐԵՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արես – հին հունական դիցաբանության պատերազմի աստված ՝ Արեսի անունից է մեզ հասել․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *