Արեգնազան Անվան Նշանակությունը

ԱՐԵԳՆԱԶԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արեգնազան – հայկ. արեգ (արեգակ) եվ նազան բառերից <արեվանազ> իմաստով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.