Արարատ անվան նշանակությունը

ԱՐԱՐԱՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Արարատ – հայոց բիբլիական լեռան անունն է , որ դարձել է նաեվ անձնանուն, որ ստուգաբանվում է <անեծքի սասանում>, <արարում> կամ <սուրբ հող>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *