Արամազդ անվան նշանակությունը

Արամազդ – իրանական դիցբանությն աստվածներից մեկի անունն է, նշանակում է <իմաստության տեր>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *