Անուշ Անվան Նշանակությունը


ԱՆՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անուշ (Անույշ) – զենդ. anaosa, պահլ. anos բառից, որ նշանակում է <անմահ>: Ժամանակի ընթացքում այս բառը իմաստափոխվել է եվ ստացել <հաճելի> կամ <քաղցր> նշանակությունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.