Երջանիկ Անվան Նշանակությունը

ԵՐՋԱՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երջանիկ – հայկ. երջանիկ բառից, որ գործածվում է <հաջողակ>, <անհոգ> կամ <բախտավոր> իմաստով: (Այս անունը կրում են նաեվ տղամմրդիկ):

Leave a Reply

Your email address will not be published.