Ազիզ Անվան Նշանակությունը

ԱԶԻԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազիզ – արաբ. aziz բառից, որ նշանակում է <թանկագին>, <ընտիր> կամ <հույժ սիրելի>: (Այս բառանունը շատ գործածական է մտերիմ զրույցներ ժամանակ: Ազիզ են կոչել նաեվ տղաներին):

Leave a Reply

Your email address will not be published.