Անդրեաս անվան նշանակությունը

ԱՆԴՐԵԱՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անդրեաս – հուն. նշանակում է <առնական>, <խիզաղ> կամ <վայելուչ>, կան նաեվ սրա ռուսերեն Անդրեյ ձեվը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *