Ադա

Ադա Անվան Նշանակությունը

Ադա (Ադդա) Անվան Նշանակությունը

Ադա (Ադդա) – եբր. նշանակում է <զարդարանք> կամ <բարետոհմիկ կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.