22 Սեպտեմբեր – 21 Հոկտեմբեր

Եթէ այր է,գեղեցիկ,լավ շարժուձեվ եվ բեմբախոսի տաղանդ կունենայ:Խոստմնադրուժ կըլլայ եվ ավելի երջանիկ:Ժառանգութիվներու կը տիրանայ.առաջին կնոջմէ կայրիանայ եվ շատ զավակ չունենար:Հրդեհ եվ տաք ջուրէ զգուշանալու է:
Եթէ կին է,համակրելի,զուարթ եվ ըստ բավականի երջանիկ կըլլայ:Ծաղիկներ կը սիրէ:Լավ ձեվեր պիտի ունենայ եվ համոզիչ շեշտ իր խոսքերու մեջ,բայց կռուասեր եվ զգայուն կըլլայ:
17 կամ 23 տարեկանին կամուսնանայ, կրակէն եվ տաք ջուրեն թող զգուշանալ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *