22 Օգոստոս – 21 Սեպտեմբեր

Եթէ այր է,վայելչակազմ,անկեղծ,վեհնաձն,սրամիտ եվ պատիվը սիրող կըլլայ:Պիտի կողոպտուի.ոչ իրեն ով ոչ ալ ուրիշին գաղտնիքը պիտի չկարենայ պահել:եսասէր պիտի ըլլայ,իր շարժուձեվին եվ արտահայտութեան մեջ անպատկառ,միշտ բարիք պիտի ընեէ իր բարեկամներուն.ուրիշներու դժբախտութեան կարեկցող.մաքրութիվն եվ զարդ պիտի սիրէ:
Եթէ կին է,պատուավոր,անմեղ,երկչոտ,կանխատեսող եվ սրամիտ կըլլայ:Պիտի սիրէ բարիք ըննել եվ ծառայութիվն պիտի մատուցանէ ուրիշներու հանդէպ ձեռքէն եկածին չափ:Նկարագրով քիչ մը խեռ,բայց իր բարկութիվնը ոչ երկար պիտի տեվէ եվ ոչ ալ վտանգավոր պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *