22 Յունիս – 21 Յուլիս

Եթէ այր է,հեշտամոլ կըլլայ,դատ եվ կռիվ պիտի ունենայ ընդհանրապես իրեն ի նպաստ ելքով,ծովու վրայ մեծ փորձանքներու պիտի հանդիպի:Երբեմն որկրամոլ,երբեմն ալ խոհեմ եվ համեստ կրնա ըլլալ:
Եթէ կին է,բավական գեղեցիկ,գործունեայ,բարկացոտ բայց շուտ հանդարտող կըլլայ:Երբեք շատ պիտի չգիրնայ,հաճոյակատար եվ քիչ մըն ալ խաբող պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *