22 Մայիս – 21 Յունիս

Եթէ այր է,ազնուասիրտ,խոհեմ,վեհանձն եվ յավակնոտ կըլլայ,ճամբորդութիվններ եվ ձիարշավներ պիտի սիրէ եվ հարստութեան հակամետ պիտի չըլլայ,բայց պիտի ալ չաղքատանայ,խորամանկ,ճկուն,զուարթ եվ գեղարուեստասեր պիտի ըլլայ:
-Եթէ կին է,գեղեցիկ եվ հաճելի կըլլայ,ազնիվ եվ բարի սրտի տեր:Իր գործերը անխնամ պիտի ձգէ,բայց գծագրութեան եվ երաժշտութեան սիրահար պիտի ըլլայ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *