22Ապրիլ – 21 Մայիս

Եթէ այր է,յանդուգն կըլլայ եվ միշտ պիտի յաղթէ իր դէմ ելած արգելքներուն,երջանիկ պիտի ըլլայ,հեռավոր երկրներ պիտի ճամբորդէ,երկարակեաց պիտի ըլլայ եվ հիվանդութեան ոչ հակամէտ:
-Եթէ կին է,կորովի եվ ուժեղ կըլլայ,թէեվ քաջ,սակայն կրքոտ եվ բուռն պիտի ըլլայ:Բայց եվ այնպէս հլու եվ հնազանդ ամուսինին հանդէպ:Շատախոս,քանի մը անգամ պիտի այրիանար եվ իր զավակներուն դրամ պիտի ձգէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *