Վարդանյուշ

Վարդանյուշ Անվան Նշանակությունը

Վարդանյուշ – Վարդան անունից եվ անուշ վերջածանցից. նշանակում է <Վարդանի քաղցր դուստր>. փաղաքշական է ՝ Վարդանուշ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *