erazahan yntaniq

Երազահան Ընտանիք: Erazahan Yntaniq

Երազահան Ընտանիք

Երազում ընտանիք տեսնել նշանակում է – Նշան է ապերջանիկ ամուսնութեան:

Ժամանակակից Երազահան Ընտանիք

Երազում ձեր ընտանիքը տեսնելը նշանակում Է առողջություն, սեր, կյանք, բարեկեցություն։

Եթե երազում տեսել եք, որ ձեր ընտանիքի անդամներն ուրախ են և երջանիկ, ապա ձեզ սպասվում Է բարեկեցություն և ընտանիքի բացակայող անդամներից մեկից հաճելի նորություն։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *