Ֆրոսյա

Ֆրոսյա Անվան Նշանակությունը

Ֆրոսյա – ռուս. Եֆրոսինյա անվան փաղաքշական ձեվերից մեկն է, որ հայերի մեջ գործածական է իբրեվ ինքնուրույն անձնանուն:Նշանակում է <կենսուրախ> կամ <երջանիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *