Ֆրանսացի օդանավորդ

– Նշան է յոյսերու պարապը ելլելուն եվ ձեր ծրագիրներու չիրականալուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *