Փ

Փառք տուր Արարչին որ ծնար փառավոր աստղի տակ,եղար առոյգ եվ քաջառողջ,որպէս եվ խելացի եվ ուշիմ կրթութեամբ:Բայց ավաղ,որ դու անփոփոխ կարծելով վիճակն մարդկային,չխորհեցար ապագայիդ մասին,շահեցար եվ շռայլեցար,վաստակեցար եվ վատնեցիր:Ուրեմն փութա սխալներդ դարմանել եվ շուտով կը վերստանաս կորուսեալ բախտավորութիվնդ:Վիճակդ յուսալից է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *