Քրիստինե

Քրիստինե Անվան Նշանակությունը

Քրիստինե – հուն. Khristine անունից, որ ունեն քրիստոնյա ազգերից շատերը, այդ թվում եվ հայերը:Նշանակում է <Քրիստոսին վնիրյալ կին>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *