Փարիշան

Փարիշան Անվան Նշանակությունը

Փարիշան – գործածվում է իբրեվ անձնանուն՝ <թանկագին> կամ <շքեղափայլ> իմաստով:

(Հնում հայ կանանց տարազի մաս կազմող ճակատի ոսկե կամ արծաթե դրամների շարանն է, որ մինչեվ մեր դարի կեսերը կրում էին Կարինի, Ախալքալաքի եվ այլ հայաբնակ վայրերի կանայք):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *