Փամբուղ

Փամբուղ Անվան Նշանակությունը

Փամբուղ (Փամբուկ) – ադրբ. նշանակում է <բամբակ>. ակնարկելով այս անունը կրողի փափկությունը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *