Ցուպ ՝ մոգական

– Կը նշանակէ անձնական կարեվոր գաղտնիքի մը երեվան ելած ըլլալը,որով խիստ մեծ զգուշութեամբ եվ աչալրջութեամբ շարժիլ պետք է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *